Vertalen Duits Nederlands

Over Joosje

Over Joosje

Joosje van Loen
Vertalen graag!

Joosje van Loen heeft een vergaande liefde voor Duits-Nederlandse vertalingen op medisch, tandheelkundig, technisch en juridisch gebied. De passie voor haar vak is geboren tijdens haar studie Duits en Russisch aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken in Antwerpen. Hier kreeg zij de techniek van het vertalen onder de knie, een ambacht dat ze verfijnde met aanvullende colleges in Leipzig. Haar Duits perfectioneerde ze aan de Humboldt-Universität in Berlijn, de bruisende hoofdstad van Duitsland waar zij vijf jaar doorbracht. Bij het internationale vertaalbureau Euroscript deed ze twee jaar lang werkervaring op.

Daarmee had ze een stevige basis gekweekt om zich in 1998 als zelfstandig vertaalster te vestigen in Nederland. Dit vak oefent ze nog steeds vol passie uit. “Vooral het omzetten van een Duitse tekst in een perfecte Nederlandstalige versie vind ik heerlijk om te doen”, vertelt Joosje. En dan gaat het niet alleen om het vertalen van de woorden. “Er zit veel meer achter een mooie vertaling! Het is de kunst om de juiste balans te vinden tussen zo vrij mogelijk en zo letterlijk als nodig.” Een kunst die Joosje als geen ander verstaat.

Altijd aan het leren

Je houdt van je vak of niet. Dan doe je er alles aan om ontwikkelingen bij te houden. Daarom neemt Joosje van Loen geregeld deel aan cursussen, webinars en conferenties in binnen- en buitenland. Zij heeft Duits-, Engels- en Nederlandstalige tandartsen, medisch specialisten en therapeuten in haar netwerk bij wie ze terechtkan met inhoudelijke vragen.

Verder is Joosje lid van de Duitse kring en van de medische sectie van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV). Zij zit in een commissie die de Leidse Onderwijsinstellingen adviseert over de aansluiting van hun HBO-vertaalopleidingen op de beroepspraktijk. Ook begeleidt ze voor de LOI studenten bij hun afstudeerscriptie. Aan de Universiteit van Antwerpen geeft ze als gastdocent colleges op het gebied van medische vertalingen. Privéles en coaching geeft Joosje aan studenten of collega-vertalers.

Beknopt overzicht van gevolgde cursussen:

  • Introduction to Dental Medicine, online cursus, University of Pennsylvania (2016)
  • Introductory Human Physiology, online cursus, Duke University School of Medicine (2014)
  • Medical Neuroscience, online cursus, Duke University School of Medicine (2014)
  • Traditional Medicine, online cursus, University of New Mexico (2014)
  • Grundlagenkurs Unfallchirurgie, online cursus, Technische Universität München (2014)
  • Inleiding tot medisch vertalen Duits, cursus, Leidse Onderwijsinstellingen (2013)
  • Zeker van je zaak, conferentie, Tadema en Van der Weert Vertalingen (2010)
  • MemoQ, online cursussen over de vertaaltool memoQ, Kilgray Technologies (2010-2014)
  • Medisch-farmaceutisch vertalen, cursus, Medilingua (2008)

Joosje van Loen werkt onder andere voor:

[gs_logo]

Contact

Joosje van Loen
Fluitekamp 53
3828 WD Hoogland
Tel.: +31 (0)6 – 2246 1989
Mail

Joosje van Loen is beëdigd vertaler en werkt vanzelfsprekend volgens de voorwaarden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)


Ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers onder nummer 243
NGTV